Spring-balanced basketball backstop

ราคาคู่ละ 550,000 บาท
#HKF-1002
 
  • หน้าแป้นขนาด 72 นิ้ว
  • รับรองโดย FIBA
  • ฐานขนาด : 2.2 ม. x 1.14 ม.
  
   • รับรองโดย FIBA
  • ฐานขนาด : 2.2 x 1.14 ม. 
  • หน้าแป้นขนาด 72 นิ้ว หนา 12 มม.
  • ปรับระดับได้ถึง 3.25 ม.

บริษัท สปาร์ค โกลบอล จำกัด

426/1 ถนนประชาราษฎร์ 
ตำบล ตลาดขวัญ 
อำเภอ เมืองนนทบุรี 
นนทบุรี  11000

ติดต่อ

โทรศัพท์  02-968-5409
มือถือ. 086-362-2629
099-490-8555 , 086776-7507
แฟ็กซ์. 02-9683484
เปิดทำการ จ-ส 8.00-17.00น.